Escola de famílies

Sovint la complexa tasca d’educar ens presenta reptes a l’hora de resoldre diferents situacions que acompanyen el desenvolupament dels nostres fills i filles.

Des de l’Escola de Pares us proposem un espai d'informació, formació i reflexió dirigit a les famílies, sobre aspectes relacionats amb l'educació dels nostres fills i filles.

L'objectiu de les xerrades per a pares i mares és abordar temes concrets com els límits, l’acompanyament emocional, l’educació activa i la promoció i la prevenció de la salut.

Ens encarreguem de la tria, la programació i la gestió de diferents formacions al llarg del curs. Acostumem a fer una enquesta al curs per a conèixer les vostres inquietuds i preferències i així orientar les xerrades a les vostres propostes.

Estem en contacte amb la direcció de l'escola i restem amb una actitud d'escolta positiva per tal de plantejar formacions conjuntes o adreçades als alumnes.

Participem en reunions convocades per l'Ajuntament i/ o Fampas Badalona, per a tractar temes comuns i repensar el model de les formacions que volem.

Estem treballant per coordinar-nos amb d'altres AMPA'S i agents comunitaris del territori.

Objectius pel nou curs:

  • Aconseguir una coordinació real amb les escoles properes i fomentar l'auto-formació interna.
  • Realització de 2 enquestes

Membres actuals: Neus Armero, Agustí Guijarro (Agus) i Marta Gámez, estem molt motivades i amb voluntat de servei per tal que l’Escola de Famílies s’enforteixi i creixi.