Escola de famílies

Sessió formativa a l'Artur Martorell: Malaltia de Perthes

Sessió autoformativa on es parlarà en que consisteix la malaltia de Perthes.

La malaltia de Perthes está considerada una malaltia estranya. Malauradament, a l’escola Artur Martorell hi ha alguns alumnes que la pateixen, i per tal de facilitar la comprensió de les seves necessitats i normalitzar-ho, cal estar ben informat/da.
L'acompanyament per part de les famílies a l'hora que els infants empatitzin amb els seus companys és clau perquè el procés es visqui d'una manera més natural i menys traumàtica per a tothom.

Activitat conduïda per: la Mireia García, mare de l'escola, amb fill afectat pel Perthes i membre de l'Associació de Famílies amb Perthes.
Lloc: escola Artur Martorell
Dia i hora: dilluns 20 de maig a les 16:45h


INSCRIPCIONS: